Michael Jordan o tym, co napędza go do działania

Jak dowiedzieć się, jakie są naprawdę nasze wartości? Takie prawdziwe, rozumiane jako filtry decyzyjne, a nie jako tylko górnolotne idee, najczęściej okazujące się tylko pobożnymi życzeniami.

Żeby zmierzyć się z tymi dylematami, warto poszukać w naszych głębokich motywacjach, tym co napędza nas do działania. Kiedy się nad tym dobrze zastanowić, widać je jak na dłoni.

Świetnym przykładem jest tu Michael Jordan, znany z tego, jak ważna jest dla niego rywalizacja, będąca też jego ważnym filtrem decyzyjnym. Działa on tak, aby często znajdować się w sytuacjach rywalizacyjnych. Ale rywalizacja sama w sobie jest również jego głęboką motywacją.

Najdokładniej opowiedział o tym podczas przemówienia związanego z wprowadzeniem go do Galerii Sław NBA.

Wydawca

czyli kto może pomóc wydać Twoją książkę

WOTS_logo

Writers On The Storm skupia tych, którzy są gotowi, by rzucić wyzwanie obowiązującym zasadom, cenią samodzielność, a zarazem osobisty wpływ na kształt swojego dzieła oraz chcą działać na podstawie lekkiej infrastruktury, która bazuje na nowych technologiach i rzetelnej wiedzy zwiększającej sprzedaż.

Patroni

czyli kto wspiera liderów nowej generacji